Πε. Δεκ 7th, 2023

TRIKALATV.GR

Πανελλαδικό δίκτυο

Π.Ε. Τρικάλων: Επιτροπή καταγραφής ζημιών από την πλημμύρα της 3ης Μαίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ >>

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με:

Το Ν.4797/23-04-2021 ΦΕΚ 66 τΑ΄, «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις… και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
Την αριθ. 43288 ΕΞ 2023/20-03-23 (ΦΕΚ 1783 τΒ’) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).
Συγκροτήθηκε επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών σε επιχειρήσεις-επαγγελματικούς χώρους που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 3ης Μαΐου 2023 σε περιοχές της Π.Ε. Τρικάλων:

α) Για μεν τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Τρικάλων στο γραφείο 115 1ος όροφος.

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2431351468

                         2431351416

β) Για τις οικίες οι ιδιοκτήτες θα απευθυνθούν στον οικείο Δήμο.

             Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

About Post Author

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ >