Πε. Ιούν 1st, 2023

TRIKALATV.GR

Πανελλαδικό δίκτυο

Νέος Σταθμός Μέτρησης της ποιότητας του αέρα στα Τρίκαλα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ >>

Έξι νέους Σταθμούς Μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας προμηθεύεται και εγκαθιστά η Περιφέρεια Θεσσαλίας στις πόλεις της Λάρισας, του Βόλου, των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπογράφει τη σύμβαση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 1.025.108 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 που οδηγεί σε ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ατμόσφαιρας στα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας, με τη μέτρηση συνολικά 7 τύπων ρύπων.

« Είμαστε ένα με την κοινωνία και τις ανάγκες της. Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα θέματα δημόσιας υγείας και είμαστε η Περιφέρεια με τα περισσότερα μέτρα και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με στρατηγική και σχέδιο, επενδύουμε πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, ενισχύουμε το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας με 6 νέους Σταθμούς και αυξάνουμε τον αριθμό των ρύπων που μετράνε.

Αξιοποιούμε όλα τα πιστοποιημένα, επιστημονικά εργαλεία, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με ελληνικά Πανεπιστήμια και με καταξιωμένους και έμπειρους ερευνητές. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και τα αποτελέσματα των μελετών να προέρχονται από πιστοποιημένες έρευνες και Εργαστήρια. Μόνο έτσι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως αξιόπιστα εργαλεία πίεσης για τη διόρθωση και θεραπεία των όποιων προβλημάτων εντοπιστούν» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Οι 6 νέοι Σταθμοί Μέτρησης
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση έξι νέων σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πρωτεύουσες των Θεσσαλικών Περιφερειακών Ενοτήτων: 2 σε Βόλο, 2 σε Λάρισα, 1 σε Καρδίτσα και 1 στα Τρίκαλα καθώς και στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του υφιστάμενου σταθμού της Λάρισας. Οι νέοι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης πρόκειται να μετρούν και να δίνουν αποτελέσματα για τις τιμές των ΑΣ 10, ΑΣ 2.5, NOx, SO2, CΟ, Ο3 και Βενζολίου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα μεταφέρονται σε server από τον οποίο θα γίνεται τόσο η συνεχής πληροφόρηση για τις μετρήσεις και η διάχυση της πληροφορίας στους χρήστες και στο κοινό μέσω πινακίδων και ιστοσελίδας, όσο και η έγκαιρη προειδοποίηση των εμπλεκομένων φορέων στην περίπτωση διαπίστωσης υπερβάσεων.

Οι σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα ενταχθούν στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) το οποίο είναι αρμόδιο για την κάλυψη των αναγκών της χώρας αναφορικά με τις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και ειδικότερα της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.
Η λειτουργία των Σταθμών θα ελέγχεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ μέσω βαθμονομήσεων και παρακολούθησης (όπου απαιτείται) όλων των ενεργειών και διαδικασιών που επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων στα πλαίσια του δικτύου και διορθωτικών παρεμβάσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζονται δεδομένα υψηλής ποιότητας.

Επίσης διαπιστευμένοι φορείς ή εργαστήρια θα μπορεί να ελέγχουν την ορθή λειτουργία των αυτοματοποιημένων συστημάτων μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τακτικές εργασίες συντήρησης ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των συσκευών μέτρησης και των φιαλών που χρησιμοποιούνται στη βαθμονόμηση κατά τα διεθνή πρότυπα.
Έτσι εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της ποιότητας ατμόσφαιρας στα τέσσετα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με βάση την οδηγία 2008/50/ΕΚ και διασφαλίζεται η ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων που αποστέλλονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οι θέσεις των 6 νέων Σταθμών και οι ρύποι που μετρούνται
Στη Λάρισα:
-Στο νέο κτήριο Περιφέρειας Θεσσαλίας στην οδό Θεοφράστου και Καλλισθένους.
Μετρούμενοι ρύποι: ΑΣ10, ΑΣ2,5, NOx , CO, O3, Βενζόλιο
-Στο κτήριο της Δ/νσης Μεταφορών της Περιφέρεια Θεσσαλίας 8ο χλμ ΕΟ Λάρισας-
Τρικάλων. Μετρούμενοι ρύποι: ΑΣ10, NOx , O3.
Επιπλέον αναβαθμίζεται ο υφιστάμενος Σταθμός Μέτρησης στο Διοικητήριο της Περιφέρειας (πλατεία Ρήγα Φεραίου) προκειμένου με μετρά πλέον των ΑΣ10, τους ρύπους: NOx , SO2 και O3
Στο Βόλο:
-Στο κτήριο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας στη γωνία των οδών Αντωνοπούλου – Δ.
Γεωργιάδου. Μετρούμενοι ρύποι: ΑΣ10, NOx , SO2, CO, O3,
-Στο Κτήριο Καπνού στην οδό Ανθίμου Γαζή 152. Μετρούμενοι ρύποι: ΑΣ10, ΑΣ 2,5, NOx , O3, Βενζόλιο
Στα Τρίκαλα:
Στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του εργαστηρίου της Δνσης Τεχνικών Έργων, επί
της οδού Κονδύλη 56. Μετρούμενοι ρύποι: ΑΣ10, NOx , SO2, CO, O3
Στην Καρδίτσα:
Κτήριο Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας, οδός Μπλατσούκα 24. Μετρούμενοι ρύποι: ΑΣ10, NOx , SO2, CO,O3

About Post Author

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ >