Πα. Δεκ 8th, 2023

TRIKALATV.GR

Πανελλαδικό δίκτυο

Κατάρτιση Στελεχών των Δήμων-Μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ >>

Τη Δευτέρα 3/4/2023 άρχισε το πρόγραμμα Κατάρτισης των Στελεχών των Δήμων-Μελών του Δικτύου.

Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ποσού 5.000,00 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, με σκοπό την κατάρτιση των στελεχών των Δήμων-μελών του Δικτύου, τωναρμοδίων για τα ποτάμια οικοσυστήματα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Έρευνας και δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γίνεται μέσωτηλεκπαίδευσης σε ώρες εργασίας Δευτέρα και Παρασκευή με τρεις ώρες την κάθε ημέρα, σε 10 διαλέξεις στους μήνες Απρίλιο – Μάιο 2023 και θα κλείσει με εργαστήριο αξιολόγησης και συμπερασμάτων που θα γίνει στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.

Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος κατάρτισης είναι η κ. Αντιγόνη Ζαφειράκου, Αν. Καθηγήτρια του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Σε κάθε καταρτιζόμενο θα χορηγηθεί από το ΚΕΔΕΒΙΜ βεβαίωση/πιστοποιητικό συμμετοχής το οποίο προσμετρά στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ

“Αναπτυξιακές προοπτικές των δήμων με ποτάμια. Καλές πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία.”

3 Απριλίου – 26 Μαΐου 2023 1. ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 Παρουσίαση του Προγράμματος, Α. Ζαφειράκου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Ε.Υ. «Αναπτυξιακές δυνατότητες των δήμων με ποτάμια» – Συμπεράσματα ερευνητικού έργου (Ε. Παπαδοπούλου, Καθ. ΑΠΘ, Α. Ζαφειράκου, Αν. Καθ. ΑΠΘ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 Αστικά υδατορέματα: σχεδιασμός και βιώσιμη συνύπαρξη (Ι. Γκανούλης, Ομοτ. Καθ. ΑΠΘ, Έδρα UNESCO) Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. Οριοθέτηση και προστασία υδατορεμάτων. (Μ. Χρυσή, Δρ. Γεωλόγος)
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 Δασική Πολιτική στην Ελλάδα. Χρηματοδοτικά εργαλεία (Κ. Αραβώσης, Καθ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ, ΓΓ Δασών ΥΠΕΝ) Νομοθετικό πλαίσιο για τα ποτάμια οικοσυστήματα (Α. Καλλία, Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και υδάτινα οικοσυστήματα. Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών (Ελένη Παπαδοπούλου, Καθ. ΑΠΘ) Επαναπροσδιορίζοντας τον κύκλο του νερού (Α. Ζαφειράκου, Αν. Καθ. ΤΠΜ ΑΠΘ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και βάσεις δεδομένων για διαχείριση περιβαλλοντικής πληροφορίας σχετικά με τα ποτάμια υδάτινα σώματα. Μέρος Ι. (Ζ. Μάλλιος Επικ. Καθ. ΑΠΘ, Χ. Σκουληκάρης, Δρ. Ηλ.Μηχ. ΔΠΘ, έδρα UNESCO)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 Κλιματική αλλαγή και διαχείριση κρίσεων για τα υδατορέματα της Ελλάδας (Ε. Λέκκας, Καθ. Γεωλογίας &Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ) Διαχείριση και αξιοποίηση ποταμών/ρεμάτων σε αρμονία με τη φύση. Μέρος ΙΙ. (Μ. Χρυσή, Δρ. Γεωλόγος)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2023 Σχέδια Διαχείρισης Πλημμυρών. Αντιπλημμυρικά και άλλα τεχνικά έργα (Α. Σπυρίδης, Δρ. Αγρον.-Τοπογρ. ΑΠΘ, ΥΕΤΟΣ) Βιώσιμη διαχείριση των αστικών ρεμάτων και των ομβρίων υδάτων (Α. Ζαφειράκου, Αν. Καθ. ΤΠΜ ΑΠΘ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΙΟΥ 2023 Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων και οικοσυστημικές υπηρεσίες (Ι. Κάγκαλου, Καθ. ΔΠΘ) Συστηματική παρακολούθηση: το πρώτο βήμα για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων. (Α. Παναγόπουλος, Δρ. Υδρογεωλόγος, Διευθυντής Ερευνών, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2023 Παρακολούθηση της συνέχειας των ποταμών (Μ. Λαζαρίδου, Ομοτ. Καθ. ΑΠΘ, Δρ. Χρ. Ντισλίδου, Βιολόγος ΑΠΘ) Η κλιματική προσαρμογή των αστικών ποταμών: Μεταβολές στην υδρομορφολογία και την λειτουργικότητα της κοίτης τους (Κ. Βουβαλίδης, Καθ. Γεωλογίας ΑΠΘ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΙΟΥ 2023 Άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Πέτρινα γεφύρια (Κ. Τοκμακίδης, Καθ. ΑΠΘ) Βάσεις δεδομένων για διαχείριση περιβαλλοντικής πληροφορίας σχετικά με τα ποτάμια υδάτινα σώματα. Μέρος ΙI. (Χ. Σκουληκάρης, Δρ. Ηλ.Μηχ. ΔΠΘ, έδρα UNESCO)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΙΟΥ 2023 Εργαστήριο – Καλές Πρακτικές Συμπεράσματα. Αξιολόγηση προγράμματος Α. Ζαφειράκου, Ε. Παπαδοπούλου Το κλείσιμο του προγράμματος θα γίνει την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, όπου θα διεξαχθεί το εργαστήριο (Workshop) στην.
Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ με συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.

About Post Author

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ >