Πε. Δεκ 7th, 2023

TRIKALATV.GR

Πανελλαδικό δίκτυο

ΔΤ – Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής και ψεκασμός στα Τρίκαλα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ >>

Ψεκασμός ακμαιοκτονίας κουνουπιών την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου στην Δ/Κ Τρικάλων

Στα πλαίσια των απαραίτητων ενεργειών για την καταπολέμηση ιών που μεταδίδονται από μολυσμένα κουνούπια, έχει προγραμματιστεί ψεκασμός ακμαιοκτονίας την Δευτέρα, 25  Σεπτεμβρίου στην Δ/Κ Τρικάλων της Δ/Ε Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας και ώρα από 22:30 έως 00:30.

Κατά τη διάρκεια και τουλάχιστον για τρεις ώρες μετά το πέρας του ψεκασμού, παρακαλούνται οι κάτοικοι της Δ/Κ Τρικάλων να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα και να έχουν απομακρύνει από τις αυλές, ζώα, μελισσοσμήνη και είδη οικιακής χρήσης.

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου: Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022, την 26η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του Απολογισμού Εσόδων- Εξόδων έτους 2022 του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Πινάκων του.

2. Λήψη απόφασης για α) ορισμό δικηγόρου παράστασης στο έβδομο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη συζήτηση της Προσφυγής Ανάκλησης κατά της 20/2023 πράξης της Επιτρόπου Νομού Ημαθίας .

3. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (Αφορά υπόθεση του κ. Νικολ… Παλατ…) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί).

4. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 54/2023 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (υπόθεση Βασ… Παπαεμ…) .

5. Εισήγηση περί «Αποδοχής ή μη της αριθμ. Πρωτ. 18374/21-09-2023 αίτησης καταβολής δικαστικών εξόδων, του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Σαρακατσιάνου, σε εκτέλεση της Αριθμ. 181/2023 τελεσίδικης Αθωωτικής Απόφασης Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης».

6. Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π.

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

About Post Author

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ >