Τρ. Οκτ 3rd, 2023

TRIKALATV.GR

Πανελλαδικό δίκτυο

Αύξηση κονδυλίων για τα νέα καταλύματα αγροτουρισμού στην Θεσσαλία ζητά ο Β. Κόκκαλης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ >>

«Αύξηση του προϋπολογισμού δημιουργίας νέων καταλυμάτων αγροτουρισμού στο πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» και δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος και στις ημιορεινές περιοχές», ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Β. Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Γεωργαντά και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.

Στην ερώτησή του, ο κ. Κόκκαλης αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2014 – 2020,και συγκεκριμένα στο Υπομέτρο 19.2 : «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 υλοποιούνται έργα που συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της κάθε τοπικής στρατηγικής (ΤΑΠΤοΚ, LEADER/CLLD). Ενδεικτικά αναφέρουμε την ενίσχυση παρεμβάσεων με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία και εκσυγχρονισμό ΜΜΕ, την προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο συνολικός δε προϋπολογισμός των παρεμβάσεων αυτών, μπορούσε να ανέλθει μέχρι τις 600.000 € και οι νέες επενδύσεις όσο αφορά την ίδρυση καταλυμάτων θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε όλη την περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος(ορεινές,ημιορεινές και πεδινές).

Στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ ) 2023-2027 και συγκεκριμένα στη Παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», προβλέπετε μεταξύ άλλων και η Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου όπως καταλύματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, λοιπές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού για τις οποίες ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν μπορεί να ανέρχεται πάνω από 300.000 €. Υπάρχει όμως ένας περιορισμός όσο αφορά την ίδρυση επιχειρήσεων για την εξυπηρέτηση της διανυκτέρευσης επισκεπτών (καταλύματα, ξενοδοχεία κλπ), είναι επιλέξιμες μόνο στις ορεινές περιοχές και στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.500 κατοίκων αποκλείοντας τις ημιορεινές περιοχές.
Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις συνεχείς ακραίες ανατιμήσεις των υλικών και του κόστους υπηρεσιών κατά τουλάχιστον 30%-40%, η κατά 1/2 μείωση του μέγιστου προϋπολογισμού των επενδύσεων, όχι μόνο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα αλλά και καθιστά εξαρχής σχεδόν αδύνατη την υλοποίηση οποιασδήποτε νέας επένδυσης που αφορά τον αγροτουρισμό. Ρεαλιστικά θα έπρεπε να υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού κατά 30%-40% σε σχέση με την προηγούμενη πρόσκληση επενδύσεων, δηλαδή να ανέλθει στις 840.000,00€, ώστε στην παρούσα οικονομική συγκυρία να μπορέσουν οι επενδυτές να ανταπεξέλθουν στην υλοποίηση των επενδύσεων τους”.
Ο κ. Κόκκαλης ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορηθεί αν προτίθενται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που αφορούν τη δημιουργία νέων καταλυμάτων αγροτουρισμού σε ρεαλιστικά για την παρούσα οικονομική συγκυρία επίπεδα και αν θα εντάξουν και τις ημιορεινές περιοχές στις επιλέξιμες για την υλοποίηση νέων επενδύσεων δημιουργίας καταλυμάτων αγροτουρισμού.

ertnews.gr

About Post Author

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ >